Tuyển dụng

Quản Lý Bán Hàng Khu Vực

Theo dõi và Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và các chương trình marketing thường xuyên và định kỳ cho Giám Đốc Kinh doanh. Duy trì quan hệ với..

Xem tiếp .

Giám sát Bán hàng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

Giám sát Bán hàng cho Công ty TNHH Sơn Nero tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem tiếp .